Estrada Rzeszowska

ul. Jagiellońska 24

35 – 025 Rzeszów

tel. 17 853 80 04

fax. 17 853 80 13

email: sekretariat@estrada.rzeszow.pl


Promocja: promocja@estrada.rzeszow.pl


Do pobrania:

Media Pack

Formularz akredytacyjny – formularz należy uzupełnić i przesłać na adres: promocja@estrada.rzeszow.pl lub dostarczyć osobiście do biura Estrady Rzeszowskiej (ul. Jagiellonska 24)