Estrada Rzeszowska

ul. Jagiellońska 24

35 – 025 Rzeszów

tel. 17 853 80 04

fax. 17 853 80 13

email: sekretariat@estrada.rzeszow.pl


Koordynator: Sebastian Stachurski – sstachurski@estarda.rzeszow.pl

Promocja: kmazur@estrada.rzeszow.pl – tel. 604 138 182


Do pobrania:

Media Pack

Estrada-formularz-akredytacyjny

 

Formularze akredytacyjne przeznaczone są tylko dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów obrazu i dźwięku mediów ogólnopolskich i lokalnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji prasowej będą mieli dziennikarze mediów związanych z tematem wydarzenia, a także publikujący informacje dotyczące festiwalu Breakout Days. Jednocześnie informujemy, że w trosce o komfort pracy dziennikarzy oraz mając na uwadze aktualnie obowiązujące limity uczestników imprez nie jesteśmy w stanie zapewnić akredytacji wszystkim chętnym.

Odbiór akredytacji będzie możliwy podczas Breakout Days przed każdym z wydarzeń.

 

Kontakt z inspektorem danych można nawiązać pod adresem iod3@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna